Widveys filmvisjon positivt mottatt

Kulturminister Thorhild Widvey (H) presenterte sin vel 90 sider lange filmmelding for blant annet Norsk filminstitutts direktør Sindre Guldvog (til høyre) i Filmens hus fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. Les mer Lukk

Reaksjonene er overveiende positive på kulturminister Thorhild Widveys (H) lenge bebudede filmmelding.

På forhånd knyttet spenningen seg først og fremst til om regjeringen ville lansere en ordning som gjør det økonomisk attraktivt for utenlandske filmselskap å spille inn filmer i Norge.

– De siste årene har vi mistet mange av de store filmproduksjonene på grunn av høyt kostnadsnivå og manglende insentivordning. Samtidig spilles stadig flere norske filmer helt eller delvis inn i utlandet, sa statsråden da hun la fram meldingen i Filmens hus i Oslo fredag.

Regjeringen ønsker å innføre en refusjonsbasert ordning og vil etablere en filial av Norsk filminstitutt i Bergen. Den skal forvalte ordningen som skal være på plass neste år.

– Det nærmeste vi kommer, er å fremme dette forslaget i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Vi vil komme tilbake til både størrelsen på potten som vil gå til ordningen og hvordan den skal innrettes, sier Widvey til NTB.

Les også: NRK: Norge får insentivordning for film

Styrker produsentene

Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen mener meldingen styrker filmprodusentene fremfor filmtalentene og -fortellerne.

– Det er helt tydelig at produsentene har fått en tung labb på vektskålen her. I tillegg foreslår de å styrke talentutvikling i regionene. Det er bra, men vi har ikke et regionalt filmsenter i Oslo, så det får vi ikke være med på, sier han til NTB.

Han er kritisk til at insentivordningen ikke skal gjelde for dem som får støtte fra Norsk filminstitutt (NFI) og mener det bidrar til at norske filmproduksjoner tar med seg pengene ut av landet og bruker de i lavkostland.

«Kon Tiki»-produsenten Aage Aaberge er positivt overrasket.

– Vi produsenter har vært redd for at insentivordningen skulle spise av de eksisterende tilskuddene til norsk filmproduksjon. Statsråden var soleklar på at det ikke skulle skje, sier han til NTB.

Men han er spent på om ordningen er tilstrekkelig for å kompensere for de høye kostnadene i Norge.

Styrker regionene

Meldingen har en markant regional profil. De regionale filmsentrene skal få et tydeligere ansvar for barn og unge. Tilskuddene til disse gruppene skal overføres fra NFI til filmsentrene og Internasjonalt Samisk Filmsenter.

Avgiften til Kino og filmfondet flyttes til statsbudsjettet og vil i sin helhet bli benyttet til en ny tilskuddsordning til filmkulturelle tiltak som NFI skal forvalte.

Det opprettes et nytt tilskuddsutvalg som får ansvar for å tildele midler til både filmfestivaler og cinemateker.

Den nasjonale filmkommisjonen, som til nå har vært styrt fra Filminstituttet, foreslås avviklet.

– Det er veldig bra at vi endelig får insentivordningen. Det har vi arbeidet for i ti år. Men jeg stiller meg undrende til at man samtidig avvikler kommisjonen. Hvordan skal man da gå ut og markedsføre dette? spør Truls Kontny, som har ledet filmkommisjonen i en årrekke.

Dagens ordning med tilskudd til regionale filmfond foreslås avviklet og erstattet med en ny ordning hvor det gis statstilskudd til 2-3 regionale filmfond.

– Ikke vingeklippet

NFIs direktør Sindre Guldvog mener meldingen gir et godt grunnlag og rammeverk for en positiv utvikling for norsk film.

Han føler ikke at NFI er blitt vingeklippet i den nye meldingen, men at fokuset er skiftet over på andre oppgaver.