Advokatforeningen ber Lippestad om en uttalelse

Advokat Geir Lippestad lanserte i forrige uke boken «Det vi kan stå for», der han forteller om hvordan det stormet rundt ham etter at han tok på seg oppdraget med å forsvare Anders Behring Breivik. Foto: Berit Roald (NTB scanpix) Les mer Lukk

Advokatforeningens hovedstyre ber advokat Geir Lippestad uttale seg om flere forhold knyttet til hans bok «Det vi kan stå for».

Hovedstyret drøftet boka på sitt møte lørdag etter at foreningen har mottatt flere henvendelser fra medlemmer og fra foreningens forsvarergruppe.

– Dette var en av mange saker på hovedstyremøtet. Han har fått tre uker på seg til å gi oss et svar. Det er hovedstyret som vurderer dette videre, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen til NTB.

Foreningens medlemmer og forsvarergruppe har stilt spørsmål om advokaten har brutt advokaters taushets- og fortrolighetsplikt i sin bok, der han beskriver samarbeidet med Anders Behring Breivik under 22. juli-rettssaken.

«Det er en grunnleggende verdi at det rettssøkende publikum kan stole på at advokaten overholder taushets- og fortrolighetsplikten, og opptrer lojalt overfor klienten og ivaretar hans eller hennes interesser i alle forhold», heter det i en uttalelse fra hovedstyret lørdag kveld.

Styret peker på at boken reiser viktige prinsipielle og praktiske problemstillinger knyttet både til rettsstaten og til forsvarerrollen, og berømmer Lippestad for å ha startet en debatt om grunnleggende verdier i møte mellom vårt demokratiske samfunn og antidemokratiske krefter.

Samtidig ser hovedstyret at boken reiser advokatetiske utfordringer knyttet til forholdet mellom advokat og klient.