Odd Nerdrum tapte skattesaken

– Vet ikke om Nerdrum orker mer

Tvistesaken der kunstner Odd Nerdrum har saksøkt Skatt Øst starter i Oslo tingrett. Her med advokat Toralv Follestad th Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Oslo tingrett mener kunstneren Odd Nerdrum har betalt for mye skatt, men frifant Skatt øst i skattesaken kunstneren anla mot dem.

Nerdrum i retten:  
  • Kunstneren Odd Nerdrum har to parallelle saker gående i rettsvesenet. Begge sakene gjelder skatteunndragelse av de samme beløpene.
  • Nerdrum ble i juni dømt til fengsel i to år og ti måneder for å ha solgt bilder for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen. Nerdrum anket dommen til Høyesterett, som har besluttet at de vil behandle saken.
  • Nerdrum saksøkte Skatt øst fordi han mener han er urettmessig etterlignet for inntektsårene 1998-2002. Denne saken har gått i Oslo tingrett. Tirsdag kom dommen der Nerdrum tapte. Han har ikke avgjort om saken blir anket.

– Retten bekrefter at Nerdrum har skattet for mye, sier Odd Nerdrums advokat Pål Berg.

– Og det har han blitt dømt til to år og ti måneders fengsel for. Det viser hvor spesiell denne saken har blitt, sier Berg etter at Oslo tingrett tirsdag ikke ga Nerdrum medhold i skattesaken mot Skatt øst.

Nerdrum krevde at skatteklagenemndas skjønnsligning for inntektsårene 1998 til 2002 ble opphevet som ugyldig.

Nerdrum har hatt to parallelle saker gående i rettsvesenet. Begge sakene dreier seg om skatteunndragelse av de samme beløpene, det vil si nesten 14 millioner kroner.

Sivilt søksmål

Saken i tingretten er et sivilt søksmål Nerdrum selv har reist mot Skatt øst. Nerdrum har gjort opp alle skattekravene, men mener skattekravet er galt.

Samtidig vurderer Høyesterett en anke etter at Borgarting lagmannsrett i slutten av juni dømte Nerdrum til fengsel i to år og ti måneder for grovt skattesvik.

I dommen fra tingretten mener retten det er bevist at Nerdrum mottok sjekker på til sammen 900.000 dollar fra Forum Gallery i New York i perioden 1998-2001, som han la i en bankboks i Østerrike. Beløpet forfalt til beskatning i Norge da han mottok sjekkene. Retten mener det ikke er bevis for at bankboksen skulle tjene som sikkerhet eller depot for mulige erstatningskrav vedrørende «rennende malerier».

– Dobbeltbeskatning

Men tingretten mener Nerdrum har skattet for mye. I motsetning til skattevedtakene og tingrettens og lagmannsrettens dom i straffesaken, har Oslo tingrett sannsynliggjort at Nerdrum sendte 700.000 dollar fra bankboksen tilbake til galleriet, og at galleriet deretter sendte beløpet til Nerdrums bankkonto i Luxembourg.

Dette vil etter rettens mening medføre en dobbeltbeskatning dersom både 900.000 og de senere utbetalingene fra galleriet til bankkontoen i Luxembourg skattlegges, slik lagmannsretten har gjort.

Retten mener Nerdrum selv kan lastes for ikke tidligere å ha opplyst saken tilstrekkelig for skattemyndighetene, og etter Høyesteretts praksis kan en skattyter da ikke påberope seg faktiske feil i ligningsvedtaket.

– La det synke litt

Advokat Pål Berg mener tingretten bekrefter at skattekontoret, skatteklagenemnda, tingretten og lagmannsretten i straffesaken mot Nerdrum har tatt feil.

– Tingretten bekrefter at Nerdrum har beskattet de 700.000 dollarene to ganger. Men Nerdrum får ikke medhold på grunn av formalia, fordi det som dokumenterer disse pengene er kommet for sent – altså at det ikke lå hos skatteklagenemnda da de fattet vedtaket, sier Berg som ikke er enig i at opplysningene kan ses på som nye bevis i saken.

– Den bankoverføringen lå i bokettersynsrapporten, og vi mener de tingene som nå har kommet er supplerende, og ikke nye - og dermed skal godkjennes.

I dommen fra tingretten står det også at Nerdrum må betale sakskostnadene for Skatt øst på 81.000 kroner, men om kunstneren vil anke er foreløpig ikke klart.

– Det er ikke sikkert Nerdrum orker mer, sier Berg som sier at Nerdrum var veldig oppgitt etter at dommen ble kjent.

– Nå må vi la dette synke litt før vi tar en avgjørelse.