– Vi må komme til bunns i hva som har skjedd

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener det er bra at det vil komme en ekstern granskning av politiet i lys av i Eirik Jensen-saken. Foto: Politiets Fellesforbund Les mer Lukk

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål etter den knusende dommen mot Eirik Jensen.

Intervjuet ble publisert i Dagsavisen 23. september.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett dømt til lovens strengeste straff for grov korrupsjon og narkokriminalitet gjennom en årrekke. Ble du overrasket over den harde dommen?

– Jeg hadde ingen formening om hvor det ville bære, men at dommen skulle bli så knusende – det var i overkant av hva jeg hadde trodd. Mandagen var en tung dag for alle i politiet.

Justisministeren har varslet at det vil komme en ekstern gransking av politiet. Er det nødvendig?

– Selv om dommen ikke er rettskraftig, mener jeg det er bra at det nå kommer en gransking. Det har vært en lang rettssak der det har kommet fram så mye – og hvor det fremdeles står igjen mange ubesvarte spørsmål. Det er viktig at man snur alle steiner for å komme til bunns i hva som har skjedd – det er viktig for samfunnet, men også internt i etaten.

Les også: Ekspolitimann Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Hvilke spørsmål er det viktig å få svar på?

– Det går på hvordan dette kunne skje, om det har vært svikt i rutinene og systemene – og om dette kunne vært fanget opp tidligere. Det er helt naturlig at disse spørsmålene stilles, og at de tas med. Jensen har jobbet i et tungt miljø i mange år, og det innebærer helt klart noen fallgruver. Det er viktig at man har dyktige politimenn og -kvinner som jobber opp mot slike miljøer. Systemet, lover, regler, instrukser og ikke minst det at man har kolleger rundt seg, skal bidra til at dette går bra.

Tror du at en slik gransking kan føre til at saken blir enda mer alvorlig for politiet enn den alt er?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

Er du trygg på at tidligere polititopper snakker sant når de sier at de ikke har visst?

– Det er et av spørsmålene som granskerne må se på, men jeg tar det for gitt at de uttalelsene de har kommet med er riktige. Hvis ikke, har vi en utfordring angående tillit.

Hvordan har denne saken påvirket dine medlemmer?

– Den har selvfølgelig vært en stor belastning for etaten og alle involverte. Etter at han ble pågrepet, ble det nesten ikke snakket om annet enn denne saken, men det dempet seg litt fram mot rettssaken. Norsk politi må ha høy tillit i samfunnet. Jeg mener det er viktig å ikke generalisere ut fra denne enkeltsaken.

Les også:Jensen-dommen: – Ingen god dag for norsk politi

(Saken fortsetter under)

Eirik Jensen fotografert under rettssaken mot ham og Gjermund Cappelen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix Les mer Lukk

Hvordan har dere fulgt opp Eirik Jensen etter at han ble tiltalt for grov korrupsjon?

– Vi blander oss ikke inn i straffesaken, og har tillit til domstolen. Vårt fokus har vært på det menneskelige plan. Eirik Jensen har vært utsatt for ekstremt press og stor påkjenning. Vi skal være støttende og til stede, og vi har gitt ham samme tilbud som andre medlemmer.

Er det ditt inntrykk at ledelsen i politiet har gjort nok for å forsikre seg om at informantbehandling skjer innenfor gjeldende regelverk?

– Det er gjort tiltak. Man har endret på rutiner og regelverk og bruk av informanter. Så vil en gransking vise om det er blitt gjort nok.

Advokatforeningen har tatt til orde for at det er et behov for å lovregulere politiets bruk av informanter. Hva mener du om bruken av ulovfestet metode?

– Det er et spørsmål som de eksterne granskerne må se på. Jeg har ikke nok detaljkunnskap, og det siste man bør gjøre nå er å synse i vei.

Forsvarergruppen i Advokatforeningen mener politiet og påtalemyndigheten bør gå gjennom alle henlagte saker og saker med domfellelse der Jensen har vært tungt involvert. Hva mener du?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Opplever du at denne saken har ført til at allmennhetens tillit til politiet har blitt svekket?

– Jeg vil ikke generalisere og si at tilliten er svekket. Så langt er det én mann denne saken handler om. Jensen-saken er helt unik, og den mest alvorlige tiltalen som har vært mot norsk politi siden 2. verdenskrig. Den sier ikke noe om situasjonen i politiet. Men vi skulle selvfølgelig gjerne vært denne saken foruten.

Saken er opprinnelig publisert på Dagsavisen.no