Polsk mann dømt for overfallsvoldtekt i Bærumsmarka

En 41 år gammel polsk mann er dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha overfalt og voldtatt en kvinne i 70-årene som var på skogstur i Bærumsmarka i fjor.

Dommen i Borgarting lagmannsrett er et halvt år mildere enn dommen fra Asker og Bærum tingrett i mars, der straffen ble på fem års fengsel. Mannen er, som i tingretten, også dømt til å betale kvinnen 140.000 kroner i oppreisning.

– Aktor har lagt ned påstand om fengsel i fem år. Dette finner lagmannsretten for strengt, skriver lagdommerne i dommen.

Overfallsvoldtekten skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann. Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre og anket over skyldspørsmålet.

DNA-spor

Også lagmannsretten trakk fram at mannen hadde sonet en fengselsstraff på sju år og fire måneder i Tyskland for fire voldtekter. I Østerrike var han mistenkt for én til, og det var DNA-spor fra Østerrike som felte mannen.

Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt. Lagmannsretten fastslår at det ikke har framkommet noen formildende omstendigheter i saken.

– I dette tilfelle er det tale om en klar overfallsvoldtekt, noe som tilsier at straffen skjerpes betraktelig, fastslår retten.

Bodde i nærheten

41-åringen bodde i en campingvogn sammen med sin bror, bare 1.300 meter i luftlinje fra stedet der overfallsvoldtekten skjedde.

I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham.