Våpenamnestiet går ut onsdag

Arkivfoto av våpen innlevert ved forrige våpenamnesti i 2008. Foto: Heiko Junge / SCANPIX . Les mer Lukk

Politiet fikk i mars og april inn 3396 skytevåpen i forbindelse med våpenamnestiet. Det er fortsatt mulig å levere inn uregistrerte og ulovlige våpen straffritt frem til og med onsdag.

Å levere inn våpen  

Sikkerhet

Når du skal levere skytevåpen inn til politiet er det viktig at du gjør det på en trygg og sikker måte. Er du våpenkyndig og vil selv innlevere våpen, er det viktig at du håndterer våpenet sikkert. Politiet anbefaler:

  • Hold fingeren vekk fra avtrekkeren når du tar i våpenet.
  • Pek med munningen i sikker retning.
  • Sjekk at våpenet ikke er ladd.
  • Legg våpenet i et futteral eller en bag/veske før du transporterer det til politiet.

«Er du selv ikke våpenkyndig, må du be om hjelp fra en som er det. Du kan også kontakte politiet på telefon 02800 for å få hjelp.»

Når du kommer med amnestivåpen til politiet kan du:

  • Søke om å beholde våpenet
  • Søke om å få det registrert, slik at du kan selge det videre
  • Registrere våpenet hos politiet, og beholde det dersom det blir gjort varig ubrukbart (plombert)
  • Levere våpenet inn for destruksjon

Har du våpenkort på lovlige våpen, men samtidig ulovlige våpen, risikerer du ikke å få tilbakekalt våpenkortet eller avslag på fremtidige søknader fordi du benytter deg av amnestiet.

Strafferamme for å ha ulovlige våpen

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen 6 år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.

Sprengstoff

Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke medbringes til politiet. Sprengstoff kan være ustabilt, så det er viktig at ukyndige ikke rører dette selv: «ta kontakt med politiet, så finner vi de riktige fagfolkene til å hjelpe deg.»

Ring 02800 om du har våpen som du lurer på om ikke er lovlig registrert eller har spørsmål om amnestiet.

Kilde: Politiet

– Faren med uregistrerte skytevåpen er at de kan havne i gale hender. Kriminelle er alltid på jakt etter skytevåpen, både for egenbeskyttelse, til bruk i kriminelle handlinger eller for salg, skriver lederen for Politidirektoratets politifagavdeling, Kristin Kvigne, i en e-post til ABC Nyheter.

Det er et lavere antall våpen enn politiet har sett ved tidligere amnestier, opplyste Kvigne til TV 2 i forrige uke. Dette er forventet, «ettersom de tidligere amnestiene vi har hatt har ryddet opp i mye», sa hun til kanalen.

2,4 tonn ammunisjon på tre måneder

Våpenamnestiet avsluttes 31. mai og har vart i tre måneder. Amnestiet går ut på at publikum i perioden kan innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse. I tillegg til 3396 våpen kom det i mars og april inn 2,4 tonn ammunisjon til politikammer landet rundt. 845 hagler ble etterregistrert.

– Tallene på innleverte våpen viser at folk har fått med seg at det er amnesti. Erfaringer fra tidligere amnesti tilsier at vi får inn flest våpen de siste ukene av amnestiet, så jeg håper alle er klare for en sluttspurt, skriver Kvigne.

De som har behov for det oppfordres til å kontakte nærmeste politistasjon eller lensmannskontor, «for enten å levere inn ulovlige våpen eller få dem over i lovlige former», skriver politiet på sine hjemmesider.

Når et skytevåpen registreres hos politiet sjekker politiet at søkeren fyller kravene til edruelighet og pålitelighet. I tillegg pålegges våpeneieren å oppbevare våpen eller vital del i godkjent våpenskap.

– Hindrer at kriminelle får skytevåpen

Våpenamnestiet er ment som et forebyggende tiltak.

– Å redusere antall ulovlige skytevåpen er et viktig bidrag for å hindre kriminelle i å få tak i skytevåpen. Dette er forebygging gjennom forvaltning. I tillegg beslaglegges det en god del skytevåpen i forbindelse med straffesaker, skriver Kvigne.

Når amnestiperioden utløper risikerer alle som blir tatt med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel, i grove tilfeller 6 år.

Les også:Politiet har fått inn over 3000 ulovlige skytevåpen

– God våpenkultur

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne, arkivfoto fra 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

I dag er det registrert 1.331.568 skytevåpen i politiets sentrale våpenregister. Antall våpeneiere er 486.256.

– I tillegg til de registrerte våpnene kommer flere hundre tusen lovlige uregistrerte hagler. Våpen som tilhører Forsvaret og politiet er ikke medregnet, da de ikke er omfattet av våpenloven. Til tross for høy våpentetthet i befolkningen er kriminalitet begått med skytevåpen lav, noe som kan tilskrives både god våpenkultur i befolkningen og at kontrollen med skytevåpen i privat eie fungerer.

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse. Flest våpen har hittil blitt innlevert i Sør-Øst politidistrikt.

Under de forrige amnestiene i 2003/04 og 2008 fikk politiet inn henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

Øvrige kilder: NTB.

Les også:Ulovlige skytevåpen kan leveres anonymt