Slo og truet ektefelle – viste til Koranen

Forklarte i retten at menn etter Koranen kan slå sin ektefelle, men ikke veldig hardt.

Ekteparet kom til Norge sammen med barna som asylsøkere i oktober 2015.

I begynnelsen bodde de flere steder på Østlandet, før de ble bosatt i en kommune på Nord-Jæren.

Da 39-åringen nylig møtte i Jæren tingrett erkjente han ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalebeslutningen.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Tormod Haugnes og går på at han i perioden fra oktober 2015 til mars i fjor skal ved gjentatte anledninger ha utøvd vold, framsatt trusler og begrenset konas livsutfoldelse.

Jæren tingrett la til grunn at det var en vanskelig periode for familien, både fordi at de hadde dårlig økonomi og at de bodde dårlig.

LES OGSÅ: Mann frifunnet – hevdet at kona tok lydopptak mens hun slo seg selv

39-åringen forklarte også at kona ikke oppførte seg som noen god kone etter islamsk kultur, blant annet fordi hun sa imot ham.

I retten erkjent han at ved én anledning hadde utøvd vold mot kona i forbindelse med en krangel.

Volden skjedde ved at mannen slo henne med en sandal.

Truet med slakt

Retten kom til at 39-åringens forklaring var bagatelliserende når det gjaldt omfanget av volden.

Jæren tingrett kom til at mannen hadde utøvd vold mot kona ved fire anledninger i den aktuelle perioden.

Retten fant det også bevist at 39-åringen under krangler har truet med å ta med barna til hjemlandet dersom kona gikk ifra ham.

Ved én anledning skal han også ha sagt «Gud vet at jeg dreper deg» og at han skulle «slakte» henne.

LES OGSÅ: Banket konas elsker med bordbein

Jæren tingrett la også til grunn at kona måtte ha tillatelse fra 39-åringen for å gå ut fra hjemmet og for å snakke med en kvinne fra en asylorganisasjon når hun kom på hjemmebesøk.

Sjekket telefonen

39-åringen sjekket også konas mobiltelefon og Facebook-profil.

Både kona og 39-åringen forklarte i retten at de hadde en felles forståelse omkring dette.

Ifølge fornærmede sjekket han telefonen hennes også en gang hun nektet ham å gjøre nettopp det.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Ifølge 39-åringen gjorde han det fordi han mente kona hadde upassende kontakt med en annen mann.

Kontrollregime

Jæren tingrett la til grunn at dette var en del av det kontrollregimet han hadde iverksatt overfor kona i hverdagen.

Selv om han bare erkjente én voldsepisode, forklarte han i retten at menn etter Koranen kan slå sin ektefelle, men ikke veldig hardt.

Det mente ikke Jæren tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at fornærmede levde i et regime med kontinuerlig utrygghet.

Straffen ble fengsel i fem måneder, der to måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: Ektepar slått konkurs av bank – hadde gjeld på 80 millioner

I forbindelse med soning av straffen får han også fradrag for tre dager i varetekt.

I tillegg ble han dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

(Artikkelen er først publisert i Roganytt.no)