Tenåring dømt for voldtekt av kjæresten

En tenåringsgutt som i Bergen tingrett ble frikjent for å ha voldtatt kjæresten, ble dømt i lagmannsretten. 

En enstemmig Gulating lagmannsrett har dømt gutten til 410 timers samfunnstjeneste, som er i tråd med aktors påstand. Han ble også dømt til å betale jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver Bergens Tidende.

Tingrettsdommen ble avsagt under dissens. Mens de to meddommerne mente at gutten måtte frifinnes, mente fagdommeren at dette var et klart overgrep. I lagmannsretten var alle de tre fagdommerne og fire meddommerne enige i at gutten måtte dømmes.

Lagmannsretten mener gutten, som var 15 år da overgrepet skjedde, «handlet forsettlig ved sin bevisste maktbruk for å oppnå samleie gjennom å overvinne hennes motstand».