Høyesterett avviste anke om trippeldrapet i Pakistan

Høyesterett har avvist anken i den såkalte trippeldrapssaken i Pakistan. Dommen blir dermed satående. Statsadvokat Guro Hansson Bull betegner dommen som banebrytende. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Les mer Lukk

Høyesterett har avvist anken i den såkalte trippeldrapssaken i Pakistan. Dommen på 21 og 17 års fengsel blir dermed stående.

Aktor, statsadvokat Guro Hansson Bull kaller dommen for banebrytende.

– Det er første gang nordmenn er domfelt for å ha begått drap i utlandet på utenlandske borgere, sier hun til NRK.

Saken dreier seg om et ektepar som ble dømt til 21 års fengsel for å ha beordret drap på svigersønnen, hans bror og hans far i Pakistan. Da dommen falt, sa statsadvokaten at den var et viktig signal om æresdrap.

– Dette er en svært viktig dom. Den gir et veldig sterkt signal om at man kan ikke befinne seg i Norge og så bestille drap i utlandet og tro at man skal komme unna med det. Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.

Bestillingsdrap

Trippeldrapet skjedde i Pakistan i mai 2013. Ekteparets svigersønn, hans bror og far ble alle drept med flere skudd. Påtalemyndigheten mener det norsk-pakistanske ekteparet bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke. Familien skal ha bestilt drapene for å gjenopprette familiens ære.

Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i 2015, mens mannens bror ble dømt til 17 års fengsel. Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.

Ikke formildende

Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende. I norsk rett har ære ingen betydning.

– Drap på grunn av opplevd tap av ære fordi et ekteskap er inngått uten foreldrenes viten og samtykke, kan åpenbart ikke bedømmes mildere enn andre overlagte drap, fastslo lagdommerne.

De la ikke vekt på at de tiltalte har vokst opp i en kultur der noen ser annerledes på straffverdigheten av såkalte æresdrap.

Aktor la ned påstand om 19 års fengsel for ektemannens bror. At han nok en gang ble dømt til 17 års fengsel, skyldes at han blant annet har forklart seg om hvem som bisto ham og nevøen med skjulested og transport etter drapene.