Mann i 60-årene ville ikke tilstå utleie til prostituerte

En mann i 60-årene som er siktet for å ha leid ut 18 leiligheter til prostituerte, sa nei til tilståelsesdom i tingretten. Dermed går det mot full rettssak.

Ettersom rettssaken etter planen skulle gå som en såkalt tilståelsessak, ble det ikke tatt ut tiltale mot mannen. Men da dommeren i Bergen tingrett spurte om han ønsker forenklet rettergang ved å innrømme skyld, svarte han overraskende at han ikke ønsker noen tilståelsesdom, skriver Bergens Tidende.

Det betyr at politiet må etterforske saken videre og eventuelt tiltale mannen. Det betyr i så fall full rettssak med vitner og meddommere. Han er siktet for å ha leid ut til sammen ti leiligheter til prostituerte i Bergen og åtte i Trondheim og Oslo.

– Det er en ganske omfattende siktelse. Det tror jeg i stadig større grad har gått opp for ham. Ved en gjennomgang har han kommet til at det er sider ved saken han vil at politiet skal etterforske nærmere, sier mannens forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen.

I august i fjor svarte Kristiansen følgende på spørsmål om siktede innrømmer å ha leid ut leilighetene og samtidig forstått at de ville bli brukt til prostitusjon:

– I etterpåklokskapens grelle lys ser han at han kanskje burde ha innsett det, at han burde ha vurdert det. Spørsmålet er om han skjønte det i forkant, noe som er et vilkår for å straffe.