19-åring må i fengsel for overgrep mot seksåring

Seksuelle overgrep mot et barn under ti år er for alvorlige til at en mann kan dømmes til ungdomsstraff, selv om han var under 18 år da han begikk overgrepene, konkluderer Høyesterett.

Den nå 19 år gamle mannen ble i Gulating lagmannsrett dømt til tre år og seks måneder i fengsel, men anket dommen fordi han mente at han burde ha fått ungdomsstraff. Ungdomsstraff er en straff i frihet.

Høyesterett forkastet anken da den ble behandlet i sammenheng med en tilsvarende sak.

Overgrepene skjedde mange ganger over mer enn ett år, hjemme hos barnet, som da var fem til seks år. 19-åringen var da 15-16 år og bodde i midlertidig fosterhjem hos fornærmedes mor.

Dommeren beskriver det som gjentatte grove seksuelle overgrep, som kan likestilles med samleie og voldtekt, og skriver i dommen at det «nettopp er et slikt overgrep som fanges opp av forarbeidenes reservasjon for alvorlige seksuallovbrudd». Dommeren henviste da til forarbeidene til straffelovens paragraf om ungdomsstraff.