Julio Kopseng fikk tidenes strengeste dom for voldtekt

Straffeutmålingsprosedyre i voldtektssaken mot TV-danseren Julio Kopseng. Kopseng ble idømt lovens strengeste straff i Borgarting lagmannsrett. Bistandsadvokat Hege Salomonsen sammen med politiadvokat Andreas Strand (t.v) og advokat Djordje Borojevic. Les mer Lukk

Danseren Julio Kopseng (38) er dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring – for en lang rekke voldtekter. Ingen før ham er blitt dømt så hardt for voldtekt.

«Lagmannsretten er ikke kjent med tidligere saker av denne art i Norge av et så stort omfang», heter det i den historisk strenge dommen mot Julio Kopseng. Den tidligere TV-danseren, artisten og stripperen er nå dømt for å ha voldtatt 18 kvinner, ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste.

Voldtektene fant sted over en tolvårsperiode. I vurderingen av hvor stor fare det er for at Kopseng skal voldta på nytt, påpeker retten at han selv i den korte perioden fra han ble dømt for to voldtekter i 2013 til anken skulle komme opp, begikk en ny voldtekt.

«Kopseng har opptrådt beregnende og kynisk overfor sårbare personer», heter det i dommen.

– Min klient ønsker ikke å gi noen kommentar til dommen, sier Kopsengs forsvarer Johnny Veum til NTB.

I tråd med aktors påstand

Borgarting lagmannsrett mener Kopseng-saken er så alvorlig at retten har gransket lovverket for å finne en mulighet til å gå over øvre strafferamme for voldtekt, som er 20 års fengsel. Men siden retten mener kravene til forvaring er innfridd, åpnet det seg en mulighet til å gjøre bruk av lovens strengeste straff, 21 års forvaring, med en minstetid på ti år. Bare grov terror kan straffes strengere.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at vi har fått medhold i vår påstand, og at retten har sett alvoret, grovheten og omfanget i denne saken, sier aktor Guro Hansson Bull til NTB.

Hun sier også at dommen viser at det nytter å anmelde voldtekt.

– Det er viktig å anmelde voldtekt så tidlig som mulig, men det er viktig at man uansett anmelder, sier Bull.

Hun er ikke kjent med at det er gitt en så streng straff i andre voldtektssaker.

– Dette er et klart signal om hvor alvorlig denne saken er, sier Bull.

Bakgrunn: – Grunnlag for å avsi den strengeste dommen som noen gang er avsagt i en voldtektssak

Gjentakelsesfare

Kopseng har hele tiden nektet skyld etter tiltalen. I retten hevdet Kopsengs forsvarer, advokat Johnny Veum, at Kopseng kan ha blitt utsatt for en sammensvergelse fra forsmådde kvinner, at tiltalen er et resultat av svak politietterforskning og at påtalemyndigheten ikke ser objektivt på saken.

Mange av voldtektene han er dømt for, ble anmeldt flere år etter at de skjedde. Bistandsadvokat Rjukan sier dommen er svært etterlengtet for hennes ti klienter. Den tilkjenner kvinnene i denne foreløpig siste runden i retten til sammen over 2,7 millioner kroner i oppreisning og sender et viktig budskap, mener hun.

– Det viktigste for mine klienter har vært å bli trodd. Og det var frykten for ikke å bli trodd som gjorde at det tok så lang tid før de gikk til politiet. Denne dommen gir et kraftig signal til andre kvinner om at det nytter. Man blir trodd av politiet og rettssystemet selv om det er gått mange år, sier hun til NTB.

Kopseng, som etter å ha blitt funnet skyldig av juryen ikke orket å møte i retten da straffeutmålingen skulle behandles, skal nå gå igjennom dommen med advokat Veum før han tar stilling til hvorvidt den skal ankes ti Høyesterett.