Beboer ved eldresenter fikk larver i sår

En beboer ved et bo- og servicesenter i Moss fikk larver i sårene sine. Norlandia Care, som driver senteret, meldte først fra om avviket ti måneder etterpå.

Det var Frifagbevegelse og Fagbladet som først skrev om saken. I oktober 2016 ble det oppdaget larver i sårene til en beboer, og det skal da ha blitt meldt om avvik i Norlandias interne system. Det private firmaet er pliktig til å melde fra til kommunen om avvik, men dette skjedde først i august 2017, etter at saken var omtalt i mediene.

Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge, Riikka Aubert, skriver til VG i en epost at ledelsen i firmaet ikke ble varslet om saken.

– Vår egen og foreløpige konklusjon viser at hendelsen ble registrert og håndtert lokalt, men det ble ikke rapportert videre, skriver hun.

Embed: larver

– Det er alvorlig

Aubert skriver videre at hun meldte fra til kommunen med en gang hun ble klar over saken, og har nå bedt Helsetilsynet om en gjennomgang.

– Mandag sendte vi på eget initiativ saken til Helsetilsynet og ba om en gjennomgang av hele sakskomplekset, skriver hun.

Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité, reagerer på at det har tatt så lang tid før kommunen ble varslet.

– Det er alvorlig at Norlandia har sittet på disse avvikene i snart et år, og det er først når det blir en mediesak av det at det legges fram, sier Evensen.

Beboeren døde av et illebefinnende i 2016, men til NRK sier Aubert at det ikke er noen sammenheng mellom dødsfallet og sårstellet