I sommer blir alle sigarettpakker grønne

Oslo 20160531. Helseminister Bent Høie (H) viser hvordan røykpakker og snusesker vil se uti framtiden: Standardisert utseende uten informasjon om smak, styrke, produksjonsdato osv. Verdens tobakksfrie dag markeres med nyheter om standardiserte pakninger i Oslo tirsdag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Fra 1. juni blir alle tobakkspakninger som selges lovlig i Norge, mørkegrønne og får et standardisert og likt utseende, uavhengig av merke.

Formålet er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse.

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant, skal standardiseres. Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke benyttes, verken på pakninger eller produkter.

Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren. Det vil komme unntak for enkelte produktgrupper som sigarer og pipetobakk. Tobakksindustrien vil i en overgangsperiode få mulighet til å selge ut varelagrene og legge om produksjonen.

Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.

Fra 1. juni vil det også være forbudt å bruke e-sigaretter på steder der det i dag er røykeforbud.