UNN stenger nyfødtavdeling etter MRSA-smitte

Intensivavdelingen for nyfødte stenges ved Universitetssykehuset Nord-Norge fordi flere personer har fått påvist MRSA-smitte. Fire nyfødt-pasienter er berørt.

– Totalt sju personer tilknyttet avdelingen har de siste dagene testet positivt på MRSA-bakterien, som er gule stafylokokker som har utviklet resistens mot alle betalaktamantibiotika. Enkelte stammer av bakterien kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Utbruddet ble først påvist på én pasient lørdag 27. august etter en tilfeldig prøve. I dagene siden har til sammen sju personer som har vært tilknyttet avdelingen, testet positivt på bakterien. Dette er fire pasienter, to ansatte og én pårørende. En av pasientene ble overført til Nordlandssykehuset sist fredag, før bakterien ble påvist ved UNN.

– Det er ikke påvist noen alvorlige infeksjoner som en følge av dette. Men denne type smitte må vi ta på fullt alvor. Derfor er avdelingen stengt og omfattende smitteverntiltak er iverksatt. Vi er ikke kjent med kilden til utbruddet, sier smittevernoverlege Torni Myrbakk ved UNN.

Totalt er det åtte pasienter ved intensivavdelingen for nyfødte ved UNN i Tromsø.