Pasientombudet og Datatilsynet reagerer:

Elever rammet av helseinfo-tabbe

Da avgangselevene ved Hovseter skole i Oslo kommune sjekket vaksinasjonskortene fikk de en overraskelse. Les mer Lukk

Det gikk helt galt da Hovseter skole i Oslo skulle dele ut vaksinasjonskort til om lag 200 avgangselever i 10. klasse.

Ved en feil ble alle kortene delt ut vilkårlig til elevene. Dermed endte mange av elevene opp med vaksinasjonsopplysninger for en annen, tilfeldig medelev.

Det var til sammen rundt 200 avgangselever ved Hovseter skole denne våren.

– Barna kan få et forklaringsproblem de ikke skulle trengt å ha, sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder av Landsgruppen av helsesøstre i Norges sykepleierforbund.

Hun forklarer at kortet gir en oversikt over hvilke vaksiner som er gitt, men at det ikke inneholder informasjon om høyde, vekt eller sykdommer.

– Kan skape ubehagelige episoder

Helsesøster-lederen mener Hovseter skoles glipp vil være «relativt uproblematisk» for de fleste, ettersom kortene stort sett er ganske like.

– Likevel, prinsippet om taushetsplikt veier tungt. Enkelte grupper av befolkningen får anbefalt noen ekstra vaksiner som standard. For eksempel barn med foreldre fra ikke-vestlige land anbefales HEP- B, fordi de reiser mye til områder der dette er anbefalt, sier Waldum-Grevbo til ABC Nyheter, og legger til:

– Dette kan sikkert skape noen ubehagelige episoder, fordi elever ikke nødvendigvis kjenner til bakgrunnen for at det er ulikt. På samme måte kan det være eksempler på at noen ikke får alle vaksiner, og så videre.

Rektor ved Hovseter skole, Evelyn Angell Veglo, sier situasjonen er uheldig. Les mer Lukk

Skolen beklager

– Dette er beklagelig. Det har skjedd en menneskelig feil, sier rektor Evelyn Angell Veglo.

Hun mener kortene ikke inneholder noen sensitiv informasjon. Likevel har skolen rutinemessig meldt avviket til Utdanningsetaten.

– I vaksinasjonskortet står det kun hvilke vaksiner som er tatt i regi av det offentlige. Kortet omhandler ikke noe annet enn det ordinære vaksinasjonsprogrammet, sier rektoren.

Les også: Teleselskap leverte ut opplysninger om kunde med hemmelig nummer

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, mener glippen fra Hovseter skole kan være krenkende for noen elever. Les mer Lukk

– Kan oppfattes som krenkende

Pasient- og brukerombudet i Oslo kommune, Anne-Lise Kristensen, bagatelliserer ikke glippen.

– Det er alvorlig at papirer som tilhører noen kommer i andres hender. Og når det er helseopplysninger, er det strengt. Man skal aktivt sørge for at uvedkommende ikke får informasjon de ikke skal ha, sier ombudet.

Hun poengterer at enkelte kan ha et privat forhold til hvilke vaksiner man vil at barnet skal få og ikke.

– Noen synes kanskje at informasjon om vaksiner ikke er så sensitivt, men for noen er det faktisk det, og derfor kan det oppfattes som krenkende, sier Kristensen.

Les også: Kommuner straffes for å ha lagt ut personopplysninger

Kommunikasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet vil se nærmere på en avviksrapport fra Utdanningsetaten i Oslo. Les mer Lukk

Datatilsynet avventer avviksrapport

Hun får støtte av kommunikasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

– Det er jo selvfølgelig en rutinesvikt når dette skjer. Det er opplysninger om helse og det skal ikke komme andre i hende. Dette skulle ikke ha skjedd, og vi forutsetter at etaten ser på sine rutiner og sender oss avviksmelding. Da vil vi ta stilling til om vi skal kreve noe mer, sier Skåra.

Rektor Veglo sier de vil forholde seg til en eventuell henvendelse fra Datatilsynet dersom den skulle komme.

Varsler reaksjon

Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Hild Lamvik, bekrefter overfor ABC Nyheter at de vil følge opp saken.

– Dersom det skulle vise seg at avviket er brudd på konfidensialitetsprinsippet, vil Utdanningsetatens infosikkerhetsteam varsle Datatilsynet.

– Vil det komme en reaksjon mot skolen fra Utdanningsetaten?

– Ja. Vi følger opp saken med skolen, svarer Lamvik.

Lover bedring

ABC Nyheter vet at hendelsen har vakt reaksjoner blant flere foreldre på avgangstrinnet.

Veglo sier imidlertid at reaksjonene ikke har nådd skoleledelsen.

– Nei, ingen. Vi sendte fort ut en sms til alle foreldre det kunne gjelde, og noen har vært og levert inn vaksinasjonspapirene og fått skrevet ut de riktige, sier rektoren.

Hun sier skolen har fått en lærepenge, og vil sørge for at noe lignende ikke gjentar seg.

– Dette skal ikke skje igjen, lover Veglo, som sier skolen vil forholde seg til en eventuell henvendelse fra Datatilsynet dersom den måtte komme.

FAU-leder Mina Saunte sier hun ikke har fått noen skriftlige reaksjoner fra foreldre, og at de lar skolen ordne opp.

– I og med at det kun er vaksiner som står på kortene, og ikke sykdomsinformasjon, opplever jeg det som en glipp som er uheldig, sier hun.