Nye tiltak mot ulovlig import av legemidler

SKJERPING: Fra 1. oktober kan Tollvesenet destruere beslaglagte legemidler. Les mer Lukk

Nå kan Tollvesenet beslaglegge og destruere legemidler som er kjøpt ulovlig på internett.

Kontroller som Tollvesenet har utført, viser et betydelig omfang av falske eller ulovlige legemidler. Allerede for halvannet år siden vedtok Stortinget en lovendring for å få bukt med problemet, og fra 1. oktober trer den i kraft. Da vil Tollvesenet blant annet kunne destruere ulovlig importerte legemidler.

Fra denne datoen vil det heller ikke være tillatt å importere legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, påpeker Helse- og omsorgsdepartementet.

Nordmenn kjøper stadig mer legemidler via internett. Det er fullt lovlig å kjøpe fra et annet EØS-land, så lenge det er til personlig bruk og ikke overstiger tre måneders forbruk. Men legemiddelet må være lovlig anskaffet i landet du kjøper fra, og det kan ikke inneholde stoffer som anses som narkotika eller dopinglegemidler, opplyser Tollvesenet på sine hjemmesider. Tollvesenet anmoder folk om å sette seg godt inn i regelverket.

– Før du handler legemidler på en nettbutikk eller -apotek, bør du være oppmerksom på risikoen for at du kjøper falske eller ulovlige legemidler, lyder rådet.