Fem ulver kan felles utenfor ulvesonen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han i mars presenterte den nye stortingsmeldingen om ulv. Les mer Lukk

Inntil fem ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

Det er klart etter at Klima- og miljødepartementet tirsdag besluttet å opprettholde Rovviltnemdas vedtak i saken.

De regionale rovviltnemndene har vedtatt at 47 ulver skal felles i år og neste år. I juni ble en lisensfellingskvote på til sammen 13 ulver utenfor ulvesonen vedtatt av rovviltnemndene i Akershus, Oslo og Østfold. Fellingsperioden for fem av disse ble satt til perioden 1. oktober i år til 31. mars neste år.

De resterende åtte ulvene er tilknyttet en familiegruppe i det såkalte Osdalsreviret, en flokk som i hovedsak lever utenfor ulvesonen. Fellingsperioden for denne flokken er kortere, og starter 1. januar og pågår fram til 31. mars. Begrunnelsen er at valpene i flokken vil ha vanskelig for selv å skaffe mat hvis foreldredyrene tas ut før 1. januar.

Departementet opplyser at de vil behandle klagen på fellingsvedtaket om disse ulvene på et senere tidspunkt.

– Det er viktig å se det totale uttaket av ulveflokker i sammenheng. Derfor vil jeg treffe avgjørelse om en eventuell lisensfelling i Osdalsreviret når jeg også skal behandle klager på rovviltnemndenes vedtak om felling av de øvrige ulverevirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Totalt er det fattet vedtak om lisensfelling av 37 ulver i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark. 24 av dem er innenfor ulvesonen. Vedtaket har vakt stor oppsikt både i Norge og internasjonalt, og det er varslet flere klager til departementet.