Fisk snakker mange «språk»

Sier fisk blubb? Nei, mener forskere. Ulike arter kan lage alt fra gryntelyder til lyder som minner om tåkelurer og mongolsk strupesang.

Interessen for hvilke lyder fisk lager har vokst de siste årene, og forskere har blant annet undersøkt hva som ligger bak de nattlige serenadene til den syngende paddefisken, kjent som Midshipman på engelsk.

Når det er tid for paring legger hannfisken seg under steiner, mens den prøver å lokke til seg hunner ved å lage en summende lyd. En enkelt lyd kan vare fra ett minutt til nesten to timer, og lyden har blitt sammenlignet med en tåkelur, mongolsk strupesang eller det elektriske bruset som kommer fra forsterkere.

Hunnene går så etter den hannen som lager mest lyd.

Torskefisk

Forskerne har også avslørt «språket» til flere andre arter.

Sandkutling, knurr, torsk og kolje er alle arter som kommuniserer ved hjelp av lyder.

– Det er en gryntende, pulserende lyd. Det kan være en eller to korte lyder, eller de kan være lengre, sier marinbiolog Mathias Andersson ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Også torsken bruker lyder for å lokke til seg partnere, men ifølge Andersson kan det også brukes for å markere revir.

Hunnene kan også lage lyder, men ikke i like stor grad som hannene.

– Ferskt område

Andersson sier forskning på fiskenes lyder ble påbegynt relativt seint i Sverige, men han tror det er et felt som er i vekst.

– Støynivået i havet har økt og vi har fått bedre teknikk til å undersøke lydene. Vi blir bedre i stand til å forstå den undersjøiske verdenen. Vi kommer til å oppdage flere arter som lager lyder, og lære mer om hva de bruker lydene til, sier han.