Norsk romvirksomhet reddet i tolvte time

Kun to dager før den europeiske romfartsorganisasjonen ESA avholder sitt ministermøte i Sveits, har Norge vedtatt å opprettholde sin deltakelse. – Gledelig overraskelse, sier NIFRO-leder Eline Oftedal.

Regjeringen hadde lagt opp til et kutt i norsk deltakelse på 75 prosent, men ifølge bransjeorganisasjonen for norsk romvirksomhet, NIFRO , arbeidet opposisjonen på Stortinget hardt for å finne en løsning for å sikre en videreføring i deltakelsen på dagens nivå.

– Opposisjonen har vært løsningsorientert og kreativ for å få et vedtak i Stortinget før ESA ministermøte. Og at regjeringspartiene stiller seg bak vedtaket er en gledelig overraskelse, sier Eline Oftedal, daglig leder i NIFRO.

NAMMO Raufoss, Kongsberg Gruppen, IDEAS AS og Science & Technology er bare noen av de mange bedriftene i Norge som har Europa og ESA som sitt hovedmarked for komponenter og teknologi til romvirksomhet.