Hareide råder KrF til å vurdere samarbeid med Arbeiderpartiet

Embed: Hareide

Direkte: Hareide møter pressen etter KrFs landsstyremøte.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener partiet bør vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten SV.

Hareide gjorde det klart at avstanden mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er stor.

– Nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags gjennomslag det er mulig å få i samarbeid med Ap og Sp, uten SV, sa han i sin tale til landsstyret.

Der gjorde han det klart at det ikke var naturlig for KrF å være et opposisjonsparti, men at partiet burde søke makt

Han listet opp en rekke saker der KrF og Sp deler syn og politikk, blant annet på distrikts- og landbrukspolitikk og verdispørsmål

– Ikke noe parti står KrF nærmere enn Sp, sa han.

– Erna valgte Frp

Hareide påpekte på den andre siden at listen med saker der KrF står langt fra Frp er lang, og nevnte alkoholpolitikk og aktiv dødshjelp.

Han påpekte også at Høyre-leder Erna Solberg valgte Fremskrittspartiet framfor sentrum som samarbeidspartner etter stortingsvalget i fjor.

– Nå har dere fått min vurdering, mitt råd. Men det er vi sammen som skal ta valget. Her det åpent for å være både enig og uenig. Nå skal vi sammen som parti finne veien videre., sa Hareide mot slutten av talen.

Mot slutten av talen understreket han at debatten om hvem KrF skal samarbeide med, ikke er en debatt om KrFs sjel.

Debatt bak lukkede dører

Hareide fikk stående applaus fra landsstyret, før journalistene ble vist ut og møtedeltakerne skulle starte debatten bak lukkede dører.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til Hareides tale og hva slags råd han ville gi landsstyret. Partilederen ga nylig ut boka «Det som betyr noe», som mange kommentatorer mener tydet på at han ville lande på et samarbeid til venstre.

Disse signalene er imidlertid ikke tatt godt imot i partiets fem viktigste fylker. Flere mener Hareide risikerer å miste ledervervet i KrF.