Stabil arbeidsledighet

Sesongjusterte tall fra Nav viser at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg Foto: Morten Holm / NTB scanpix Les mer Lukk

Arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg, viser sesongjusterte tall fra Nav. Det kommer etter halvannet år med nedgang.

Antall helt ledige økte med 200 personer fra august til september, mens bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkende på tiltak fra Nav, gikk ned med 100 personer.

Andelen helt ledige lå på 2,4 prosent ved utgangen av september, ifølge sesongjusterte tall. Denne andelen har holdt seg ganske stabil i år, og var kun lavere i mai og juni, da den var 2,3 prosent.

Lavest siden 2008

Ifølge Nav kan økningen etter juni sees i sammenheng med innføringen av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos Nav.

I tillegg trekkes regelverksendinger for arbeidsavklaringspenger også inn som potensielt utslagsgivende.

Færre arbeidssøkende

Antall nye arbeidssøkere har sunket ytterligere den siste måneden, og i september var i det i snitt 750 personer per virkedag som registrerte seg som arbeidssøker hos Nav. Det er det laveste tallet siden september i 2008.

Onsdag kom også arbeidsledighetstall fra Statistisk sentralbyrå, Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Ifølge disse tallene var 4 prosent uten jobb ved utgangen av juli.

Forskjellen på AKU og Navs tall er at AKU er spørreundersøkelsesbasert, og tar også med dem som anser seg som arbeidsledige, men ikke er registrert hos Nav.