PFU mottok drapstrusler mot journalister

– Det er snakk om drapstrusler knyttet til navngitte journalister, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Les mer Lukk

I løpet av det siste året har sekretariatet i Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottatt drapstrusler og til sammen tre trusler av alvorlig karakter.

To av dem var rettet mot navngitte journalister i medier som ble innklaget, og den tredje var rettet mot en rekke personer, skriver Medier24.

Sekretariatet har anmeldt drapstrusler som har kommet i PFU-klager.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund bekrefter overfor Medier24 at det er snakk om alvorlige trusler.

– Det er snakk om drapstrusler knyttet til navngitte journalister. Jeg har ikke lyst til å gå i detalj om dette. Vi har håndtert det gjennom politianmeldelser.

Nå skal PFU vurdere om man beholder klageretten til PFU etter å ha framsatt alvorlige trusler mot journalister og redaktører. Før styremøtet innstiller sekretariatet på at klageretten beholdes til tross for trusler.