Høyesterett opphevet dom mot far dømt for drap på sønnen

Tvil om lagmannsretten forsto skyldkravet rett gjør at Høyesterett opphever en dom på 16 års fengsel mot en far tiltalt for drap på sin ti uker gamle sønn.

I januar ble faren funnet skyldig i å ha drept sin to måneder gamle sønn. Riksadvokaten og Høyesterett mener dommen er avsagt på sviktende grunnlag og opphever den for ny behandling i lagmannsretten, melder VG.

Opprinnelig var den 31 år gamle mannen tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge for sønnen på to år som døde i 2014. Under rettssaken skjerpet imidlertid aktor tiltalen til å omfatte forsettlig drap, noe faren ble funnet skyldig i.

Skrev brev

Under ankesaken i Borgarting lagmannsrett fant juryen, lagretten, i januar mannen skyldig i forsettlig drap på sønnen. Dommen på 16 år ble anket til Høyesterett og hadde kommet gjennom ankeutvalgets vurdering. Bare straffeutmålingen skulle vurderes av Høyesterett i en sak som var berammet til å starte 20. april.

I forrige skrev imidlertid Riksadvokaten et brev til Høyesterett der det går fram at skyldkjennelsen i lagmannsretten kan ha blitt feil fordi redegjørelsen om reglene for forsettlig drap var mangelfull.

-Det er anført at dette etterlater tvil om lagretten har forstått skyldkravet riktig, skriver Høyesteretts ankeutvalg og gjør rede for at reglene om forsett har vært til behandling i landets øverste domstol flere ganger før.

-Må oppheves

I saken om 31-åringen er det ikke besvart at faren bevisst tok et standpunkt om at han ville riste den ti uker gamle sønnen selv om han da kunne dø.

– Høyesteretts ankeutvalg finner det på denne bakgrunn klart at lagmannsrettens dom med ankeforhandling må oppheves utenfor anken, står det i dommen.

Det var førstestatsadvokat hos Guri Lenth hos Riksadvokaten, som oppdaget at noe ikke stemte da hun skulle forberede saken for Høyesterett.

– Under forberedelsene til saken så vi at uttalelser i lagmannsrettens dom kunne tyde på at det var begått en feil, og tok opp dette med Høyesterett, sier hun til VG.

Ny sjanse

Mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik sier det er bra at påtalemyndigheten selv rydder opp når det er skjedd en feil. Faren har hele tiden nektet straffskyld og Storrvik sier det er tragisk når en person blir domfelt på grunn av en juridisk feil.

– Han er glad for at han nå får en ny sjanse til å bevise til uskyld i lagmannsretten, sier Storrvik til VG.

Mannens ektefelle var opprinnelig også tiltalt i saken, men frikjent i tingretten. Av lagmannsretten ble hun tilkjent en erstatning på 200.000 kroner. Denne erstatningen skal nå trekkes tilbake i påvente av sakens nye behandling i lagmannsretten.

Den lille gutten ble brakt til Akershus universitetssykehus i desember 2014 med alvorlige skader. Han døde etter tre dager. Undersøkelser viste at barnet flere ganger de siste ukene var blitt ristet slik at det hadde oppstått flere brudd i kroppen, hodeskallen og blødninger i hjernen.