Israelere og palestinere har mistet troen på tostatsløsning

Israelere og palestinere har stadig mindre tillit til hverandre og stadig flere har mistet troen på enn tostatsløsning, viser ny måling. Foto: AP / NTB scanpix Les mer Lukk

Israelere og palestinere flest har mistet troen på en tostatsløsning og har stadig mindre tillit til hverandre, viser en ny meningsmåling. 

Under halvparten av de spurte, 46 prosent, støtter nå en tostatsløsning der Palestina og Israel lever i fred side ved side, viser målingen som ble utført blant jøder i Israel og palestinere på Vestbredden og Gazastripen i desember.

60 prosent av palestinerne mener de ulovlige bosetningene nå har vokst så mye at det ikke lenger lar seg gjøre å opprette en palestinsk stat i de israelsk-okkuperte områdene.

48 prosent av israelske jøder tror fortsatt det er mulig, mens 42 prosent har mistet troen på en palestinske stat.

Væpnet kamp

Blant palestinere med israelsk statsborgerskap støtter 83 prosent fortsatt opprettelsen av en palestinsk stat, viser målingen som er utført av Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) og Tami Steinmetz Center for Peace Research (TSC).

På spørsmålet «hva bør nå skje» svarer 26 prosent av palestinerne at det må forhandles fram en fredsavtale. Da det samme spørsmålet ble stilt i juni, var andelen 45 prosent.

38 prosent av palestinerne mener væpnet kamp er veien å gå, mot 21 prosent i juni i fjor.

Hver femte israelske jøde, 19 prosent, mener Israel bør gå til «definitiv krig» mot palestinerne, mot 12 prosent i forrige måling.

Frykt og mistro

På spørsmål om de tror den andre siden ønsker fred, svarer 37 prosent av palestinerne at de ikke tror at israelere flest gjør det.

30 prosent av israelerne tror ikke palestinere flest ønsker fred, viser målingen som er gjengitt av den israelske nettavisen +972mag.

89 prosent av palestinerne sier at de ikke stoler på israelske jøder, mens 75 prosent av israelerne sier at de ikke stoler på palestinere.

57 prosent av israelske jøder sier også at de er redd for palestinere, mens 53 prosent av palestinerne på Vestbredden sier at de er redd for israelske soldater og bosettere.