Datatilsynet med krass kritikk og milliongebyr etter IT-outsourcing i Helse sørøst

Datatilsynet mener flere lover ble brutt da Helse sørøst vedtok å outsource IT-infrastrukturen. Sykehusene i foretaket er ilagt milliongebyr.

Hvert av sykehusene og Sykehuspartner må punge ut med 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr. Til sammen må foretakene ut med 10 millioner kroner for lovbruddene, melder NRK.

NRK avslørte tidligere i år at IT-arbeidere i India, Bulgaria og Malaysia hadde tilgang til pasientjournaler i Helse sørøst.

Datatilsynet har lagt fram en 33 sider lang rapport der tilsynet konkluderer med at det ble gjort mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko før helseforetaket satte ut IT-systemer til utlandet.

Tilsynet mener flere paragrafer i pasientjournalloven og personopplysningsloven er brutt.

– Vår vurdering er at det ikke finnes formildende omstendigheter i denne saken, skriver Datatilsynet.

Tilsynet mener dessuten at medienes omtale av saken har bidratt til å begrense konsekvensene ettersom Helse sørøst da stanset fremdriften i prosjektet.

Ledelsen i Helse sørøst sier til NRK at det er for tidlig å kommentere innholdet i rapporten, men at de vil gå grundig inn i dette.