Tariffkrav ved anbud kan være EØS-stridig

Fylkespolitikernes vedtak om å kreve norsk tariff ved anbud kan bryte med den frie utvekslingen nedfelt i EØS-avtalen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Hordalands vedtak om at det som hovedregel skal kreves norsk tariff ved fylkeskommunale anbud kan være i strid med EØS-avtalen.

Vedtaket ble gjort med 30 mot 27 stemmer i fylkestinget i mars, men nå sier fylkeskommunens advokater at regelen kan komme i konflikt med EØS-avtalen, skriver Klassekampen. Og det er det at tariffavtalen må være norsk og landsdekkende som er problemet.

«Etter vårt syn vil [kravet] mest nærliggende være uforenlig med reglene om de fire friheter i EØS-avtalen, særlig reglene om fri utveksling av tjenesteytelser», skriver advokatfirmaet Thommessen. Dermed blir saken tatt opp på nytt i fylkestinget.

– Dette forslaget hadde sterk forankring. Mitt standpunkt er at vi må forsvare det flertallet har gått inn for, sier forslagsstiller Tere Kollbotn fra Rødt.

– Thommessen kan mene hva de vil, men de har ikke fasit, sier den tidligere LO-toppen Leif Sande, som omtaler advokatens konklusjon som «tøv».

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø fra KrF påpeker at den juridiske betenkningen ikke er realitetsbehandlet ennå, og at det først vil skje når rådmannen legger fram en sak for tinget til høsten.