Flere søker voldsoffererstatning

Illustrasjonsfoto. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix Les mer Lukk

Flere søker om voldsoffererstatning, men fortsatt er det få som kjenner til ordningen, hevder Kontoret for voldsoffererstatning.

I 2016 var det registrert 39.584 anmeldelser som kunne gitt grunnlag for erstatning. Kontoret for voldsoffererstatning fikk inn 4529 søknader i fjor, skriver Klassekampen. Det var 507 flere søknader enn i 2015. Også i 2017 ligger tallet an til å søke.

Direktør Marit Zahl Jonassen har respekt for at ikke alle ønsker å søke, men mener tallet betyr at det er behov for bedre opplysning om ordningen.

– Vi er opptatt av at alle som kan ha krav på det, vet om ordningen og kan velge om de vil søke eller ikke, sier hun.

– I tillegg så tenker vi på alle de utallige sakene som aldri blir anmeldt. I familievoldssaker kan det for noen være en bøyg å anmelde ektefellen, forklarer Zahl Jonassen.

Forholdet må være anmeldt for at man skal kunne søke voldsoffererstatning, men det trengs ingen dom i saken, og saken kan også ha blitt henlagt av politiet.

Beviskravet for å få erstatning er lavere enn i strafferetten.