SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,3 prosent

Fra april til mai ble 6.000 færre arbeidsledige. I mai var 120.000 arbeidsledige, det tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken, melder SSB.

Arbeidsledigheten i mai lå på samme nivå som i februar, altså 4,3 prosent, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Undersøkelsen viser sesongjusterte arbeidsledighetstall. Mai-tallet er regnet ut som et tremånedersgjennomsnitt for april, mai og juni.

I april var arbeidsledigheten på 4,5 prosent. Dette tallet er nedjustert fra 4,6, som var den verdien SSB gikk ut med i forrige måned.

– Slike justeringer er vanlige når en hver måned regner ut hele tidsserien på ny, skriver SSB.

SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid som arbeidsledige. I mai var arbeidsstyrken på 2.773.000 personer, som utgjør 70 prosent av befolkningen.

I løpet av de siste tre årene har juli 2016 vært den med flest arbeidsledige i Norge. Da var 5 prosent av arbeidsstyrken uten lønnet arbeid. Ledigheten de siste tre årene var lavest for tre år siden, altså i mai 2014. Da lå ledigheten på 3,2 prosent.

Til sammenligning har arbeidsløsheten i USA har gått ned til 4,3 prosent i mai fra 4,7 prosent i februar. I EU sett under ett ligger arbeidsløsheten på 7,8 prosent. I Tyskland og Frankrike er henholdsvis 3,9 og 9,6 prosent arbeidsløse. I Danmark ligger arbeidsløsheten på 5,7 prosent, mens den i Sverige ligger på 6,7 prosent.