Leder i Norges Offisersforbund reagerer på håndtering av lekkasje

Foto viser soldater fra Heimevernet under øvelse. Foto: Heimevernet / NTB scanpix Les mer Lukk

Leder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund mener mistilliten til forsvarsledelsen øker på grunn av deres «klønete» håndtering av en lekkasje om Heimevernet.

– Det er en voksende mistillit blant folk i Forsvaret både mot den militære og politiske ledelsen, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Offisersforbundet til Dagsavisen.

Han mener det er bekymringsfullt at «det brer seg en oppfatning i befolkningen og i de politiske miljøene at man ikke kan stole på det som kommer fra forsvarsledelsen».

Reaksjonen kommer etter at et dokument om Heimevernets framtidige størrelse, ble lekket til en rekke personer. Nettavisen Aldrimer.no har publisert dokumentet, som de skrev at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sto bak. FFI har imidlertid tatt avstand fra dokumentet, og karakterisert det som et utkast.

Forbundsleder Torbjørn Bongo sier han sitter på opplysninger som gjør at han mener det Aldrimer.no har avslørt i saken så langt er riktig.

– Jeg opplever at både departementet og FFI har kommet med bortforklaringer. Hele prosessen har vært med på å svekke tilliten til både forskningsinstituttet og departementet, sier Bongo til Dagsavisen.

Forsvarsdepartementet viser til svarene som FFI har gitt. Instituttet mener det lekkede dokumentet er et uferdig utkast som er basert på «forfalskning av forskning», og har gjort det klart at de ikke stiller seg bak utkastet. De mener at de har håndtert saken på en konsistent og ryddig måte.