EU-domstolen sier nei til avtale med Canada om passasjeropplysninger

EUs avtale med Canada om utveksling av opplysninger om flypassasjerer er ikke lovlig i sin nåværende form, konkluderer EU-domstolen.

EU og Canada undertegnet avtalen om utveksling av passasjeropplysninger allerede i 2014, men EU-parlamentet har vegret seg for å godkjenne den og har bedt EU-domstolen om en vurdering først.

Nå konkluderer EU-domstolen med at avtalen ikke kan inngås i sin nåværende form.

Årsaken er at avtalen strider mot grunnleggende rettigheter i EU. Domstolen mener flere bestemmelser i avtalen krenker privatlivets fred og retten til vern av personopplysninger.

Ifølge domstolen må avtalens omfang begrenses til hva som er strengt nødvendig for at den skal bli lovlig. Formålet med avtalen er å bekjempe terror og annen internasjonal kriminalitet.