Økokrimsjef kritisk til sammenslåing

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Økokrim-sjef Trond Erik Schea er bekymret for at en sammenslåing av Økokrim og Kripos kan føre til at flere alvorlige saker blir lagt på hylla.

I midten av mai foreslo et utvalg å erstatte dagens særorganer innenfor politiet med to enheter, én for etterforskning og én for beredskap. De to enhetene skal underlegges Politidirektoratet (POD). Utvalget ønsker å skille mellom etterforskningsansvaret og påtaleansvaret i arbeidet med økonomisk kriminalitet.

Schea sier til Klassekampen at de foreslåtte omleggingene vil føre til at ressurser tas bort fra etterforskningen av økonomisk kriminalitet som korrupsjon og skattesvindel.

– Dette er saker som har et særpreg ved at de retter seg mot ressurssterke mistenkte, med advokater som bruker de mulighetene som finnes for å få saken bort. Sakene er tidkrevende og fører gjerne til en omfattende etterforskning over flere land. Erfaringen er at det er behov for skjermede ressurser for å ta slike saker, sier Schea.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har understreket at rapporten fra utvalget om foreslått sammenslåing skal ut på høring.