Mange søkere til støtte fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har mottatt i alt 1.242 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie i år. – Uten Kulturminnefondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) (bildet). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Les mer Lukk

Kulturminnefondet har mottatt i alt 1.242 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie i år.

Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier fondets direktør Simen Bjørgen.

Oppland, Nordland og Møre og Romsdal er de fylkene som søker om flest støttekroner. Oslo er fylket med desidert størst vekst, fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i år og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.

Kulturminnefondet ligger under Klima- og miljødepartementet.

– Uten Kulturminnefondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra fondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Han legger til at pengene også har bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene.