Domstol opprettholder opphevelsen av Trumps innreiseforbud

En ankedomstol i Virginia har besluttet at Trump-regjeringens innreiseforbud fortsatt skal blokkeres. Striden om forbudet ender nå trolig i USAs høyesterett. 

Ankedomstolen kom med sin avgjørelse torsdag.

Reiseforbudet ble stoppet av en domstol i Maryland i mars, og Trump-regjeringen anket avgjørelsen til domstolen i Virginia.

Innreiseforbudet som nå går sin gang i det amerikanske rettssystemet, er en mindre omfattende versjon av president Donald Trumps opprinnelige innreiseforbud fra januar i år. Det reviderte innreiseforbudet innebærer visumnekt for borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen i 90 dager, og stans i USAs flyktningprogram i 120 dager.

Det reviderte innreiseforbudet ble også stoppet av en landsomfattende kjennelse fra en domstol i delstaten Hawaii. Denne avgjørelsen behandles av en ankedomstol i Seattle, som ennå ikke har kommet med sin avgjørelse.

Trumps opprinnelige og mer omfattende innreiseforbud ble stanset av en domstol i Seattle 4. februar. Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.