KrF vil ikke gi ansvar for sykehusene til regionene

Nestleder Olaug Bollestad (t.h.) mener regionene som er vedtatt, er for ulike til at alle kan få ansvar for sykehusene. Her med KrF-leder Knut Arild Hareide under partiets landsmøte i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix Les mer Lukk

KrF vil ikke overføre ansvaret for sykehusene til de nye regionene partiet har kjempet gjennom.

Det vedtok partiets landsmøte i Trondheim med et svært knapt flertall søndag. Etter en lang og intens debatt gikk 89 mot 84 delegater inn for fortsatt statlig eierskap og at helseministeren skal stå for styring av de lokale helseforetakene gjennom føringer gitt av Stortinget. Vedtaket innebærer at dagens regionale helseforetak skal legges ned.

Det betydelige mindretallet ønsket at mest mulig av eierskap og drift skulle overføres til de ti nye regionene, som KrF nylig la fram sammen med regjeringspartiene og Venstre. KrF har vært den store pådriveren for å få til en regionreform.

– En stor mulighet

Partiet var svært splittet om styringen av landets sykehus. Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering.

Tilhengerne av regionmodellene advarte om at modellen landsmøte har valgt, kunne føre til mer helsebyråkrati sentralt og tap av helseadministrative arbeidsplasser i distriktene.

– Dette er en stor mulighet for KrF som har kjempet fram regionene. Jeg har tillit til regionspolitikerne at de klarer oppgaven hvis de får både ansvar og drift, og det vil gi livskraft til det regionale nivået, uttalte partiets nye nestleder Kjell Ingolf Ropstad i sin appell i debatten.

De to nestlederne i partiet, Ropstad og Olaug Bollestad, sto på hver sin side i debatten. Bollestad ønsket at staten, ikke regionene skulle få ansvaret.

– Jeg skulle vært med på å legge sykehusene til regionene dersom de hadde vært likere. Vi må sikre at vi har et likt helsevesen over hele landet, sier Bollestad til NTB.

Bollestad mener modellen som landsmøtet valgte, vil sikre nasjonal politisk styring, samtidig som de 31 lokale helseforetakene får mer makt og kan se arbeidet på sykehus og i kommunene på helsefeltet bedre i sammenheng enn dagens regionale foretak har klart.

Minnet om sykehusstrid

Under debatten advarte særlig delegater fra Møre og Romsdal mot å overføre sykehusmakt til et regionalt nivå.

Steinar Reiten minnet om den betente striden fylket sto oppe i for noen år tilbake i spørsmålet om nytt sykehus skulle bygges i Kristiansund eller Molde.

– Den forgiftet det politiske samarbeidet og det forplantet seg til andre steder. Det er derfor bedre å løfte ansvaret til statsråden. Den avstanden tror vi faktisk er nødvendig for å hindre det vi har opplevd i Møre og Romsdal, sa Reiten, som er KrFs førstekandidat i fylket.

Det store flertallet i salen var tydelig på at det viktigste var å bli kvitt de regionale helseforetakene. «Byråkratisk mastodont», «mangel på demokratisk og politisk kontroll», og politikere som sitter som «gisler» i bedriftsøkonomiske styrer, var blant karakteristikkene som ble brukt.

-Trenger nye regioner

KrF ønsket primært færre og større regioner enn dagens ti. Under debatten uttalte enkelte delegater at dagens struktur delvis er utslag av sterke lobbyister. Mens deler av landet er slått sammen i store regioner, har Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fått fortsette alene. En løsning for de tre nordligste fylkene er heller ikke landet.

Hvilke oppgaver KrF mener at de nye regionene skal sitte igjen med, ble ikke avklart under landsmøtet. Flere tok til ordet for at ansvaret for tannhelsetjenesten, som regjeringen nylig overførte fra fylkeskommunene til kommunene, må til regionene igjen.

Partileder Knut Arild Hareide sier han mener det er en rekke oppgaver og arbeidsplasser som kan overføres til regionene, og ramset blant annet opp ulike type tilsyn og oppgaver inn transport, landbruk og plansaker. Han gjorde det samtidig klart at KrF ønsker omkamp om regionreformen.

-Jeg mener at regionreformen ikke er ferdig. Vi trenger nye regioner, uttalte Hareide.