SSB: Arbeidsledigheten opp til 4,3 prosent

Det var 120.000 arbeidsledige i februar, ifølge sesongjusterte tall fra SSB. Det tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng fra januar.

Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.

Fra november 2016 til februar 2017 gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer. Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.

Siden årsskiftet 2014/2015 har det bare vært små endringer antall sysselsatte, men samtidig økte befolkningen i aldersgruppen 15–74 år. Dermed har sysselsettingsprosenten gått ned, fra 68,5 prosent i januar 2015 til 66,9 prosent i februar i år.