Dommer stanser Trumps forsøk på å straffe innvandrings-liberale byer

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dommer stanser Trumps forsøk på å straffe innvandrings-liberale byer Les mer Lukk

En dommer har midlertidig stoppet Donald Trumps forsøk på å strupe økonomiske overføringer til byer som ikke vil samarbeide med USAs utlendingsmyndigheter.

President Trumps nye retningslinjer for pågripelse og utsendelse av innvandrere uten lovlig opphold åpnet for kutt i føderale overføringer til lovdistrikter som ikke samarbeider. Myndighetene i San Francisco og Santa Clara har gått til sak mot presidentordren, og argumenterer med at den kan stanse flere milliarder dollar i føderale overføringer.

Dommer William Orrick i San Francisco avsa tirsdag en kjennelse i forbindelse med at sakene behandles i retten.

– Føderale midler som ikke har noe med innvandring å gjøre kan ikke trues bare fordi et lovdistrikt velger en innvandringspraksis presidenten ikke er enig i, sier Orrick.

Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.

Pengediskusjon

Justisdepartementets advokat Chad Readler har uttalt i en høring at endringene kun berører et begrenset antall overføringer. Readler tallfestet det til mindre enn én million dollar samlet sett og muligens ingen kutt for San Francisco sin del.

Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.

Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid. De vil blant annet kunne kutte midler i enkelttilfeller der distrikter ikke oppfyller krav knyttet direkte til overføringene.

Stor motstand

Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk. Avgjørelsen fra Orrick vil også gjelde for de mer enn 300 byer og lovdistrikter som har nektet å etterkomme Trumps krav i innvandringssaken.

Dommer Orrick trakk fram at Trump gjentatte ganger har sagt at føderale midler er et våpen han vil bruke mot byer som motsetter seg hans politiske linje. Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.

– Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.