Seks av ti innvandrere jobber

Mange innvandrere er henvist til Nav for å kunne forsørge seg. Foto: Morten Holm / NTB scanpix Les mer Lukk

Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015, ifølge SSB.

Det er imidlertid store variasjoner i sysselsettingsnivået mellom innvandrergruppene, og blant kvinner og menn. Blant innvandrere i alt hadde menn en sysselsettingsandel på 63,5 prosent og kvinner 56,6 prosent,

Sysselsettingen er lavest for innvandrere fra Afrika der vel fire av ti er i arbeid, 42,3 prosent. Blant innvandrere fra Asia er sysselsettingsandelen på 52 prosent.

Innvandrere fra Norden i aldersgruppen 15 til 74 år trekker opp med en sysselsettingsandel på 72,6 prosent. Blant folk fra EU-land i Øst-Europa er andelen i arbeid 70,1 prosent, og fra Vest-Europa ligger andelen på 67,2 prosent.

Aldersgruppen som omfattes av SSBs arbeidsmarkedsstatistikk, er mellom 15 og 74 år. Her er det en forskjell i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers på 6,5 prosentpoeng. Om man ser på aldersgruppen mellom 25 og 54 år, som utgjør tre firedeler av innvandrerne, blir forskjellen i sysselsetting mellom majoritetsbefolkningen og innvandrerne 16,4 prosentpoeng.

Andelen i arbeid i majoritetsbefolkningen i denne aldersgruppen er vel 83 prosent.