Professor og student får kritikk for plagiat

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix Les mer Lukk

En professor og en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger har brutt god vitenskapelig praksis i en plagiatsak, slår et granskingsutvalg fast. 

Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.

«Bruddene på god vitenskapelig praksis er gjennomgående i hele avhandlingen, og finnes i større eller mindre utstrekning i hele arbeidet», heter det i rapporten. Utvalget mener ikke plagieringen har foregått forsettlig eller grovt uaktsomt.

Avisen skrev i juni at det var funnet 18 tilfeller av plagiat i en avhandling ved universitetet. Doktorgradsstipendiatens avhandling er nå videresendt til doktorgradsutvalget på teknisk-naturvitenskapelig fakultet, som skal vurdere om den kan bearbeides eller om plagiatet er så graverende at avhandlingen ikke sendes til vurdering, sier universitetsdirektør John Branem Møst til avisen.