SV vil ha oljefondet ut av oljeaksjer

SV ønsker at oljefondet skal trekkes ut av oljeaksjer og mener fondet tar for stor risiko. Partiet vil ha med seg Arbeiderpartiet på et løfte om å selge seg ut.

Ifølge økonomiprofessor Michael Hoel er Norge overeksponert mot olje, og han sier oljefondet burde selge seg ut av oljeaksjer. Kari Elisabeth Kaski, SVs førstekandidat i Oslo, vil ha Arbeiderpartiet med på et felles valgløfte om å selge seg ned.

– Vi ønsker å følge opp det Ap tok initiativ til, nemlig uttrekk av kull. Det er viktig å lytte til økonomers argumenter om risiko. Oljefondet tar for stor risiko i dag, sier hun til Dagens Næringsliv.

Kaski mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses. Klimarisikoen var hovedargumentet da Stortinget i 2015 tok oljefondet ut av kullaksjer.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i Ap er ikke like overbevist. Han sier at det er mer åpenbart at kullforbruket må ned, og han viser til at olje er en del av 2040-prognosene fra det internasjonale energibyrået IEA.

– Oljefondet må ikke bli et politisk verktøy, men ha avkastning som overordnet mål. Det skal være en veldig høy terskel for uttrekk, sier Solberg, men legger til at han er åpen for diskusjon rundt temaet.