Regjeringen kommer med nye utslippstall

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Nye framskrivninger viser en reduksjon i ventede klimagassutslipp fra transportsektoren fram mot 2030. 

Detaljene blir først kjent på en pressekonferanse på Statsministerens kontor klokken 13 i dag, men etter det NTB forstår vil framskrivningene vise en nedgang i norske utslipp fra 2015 til 2020/2030.

Personbiltransporten er blant sektorene som forventes å oppleve en nedgang i klimautslipp, noe regjeringen og samarbeidspartiene trolig vil tilskrive elbilsatsingen og endringene som er gjort i avgiftssystemet.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og klimaminister Vidar Helgesen (H) vil være til stede under pressekonferansen, i tillegg til Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Framskrivninger av norske utslipp kommer annethvert år og er tradisjonelt en del av nasjonalbudsjettet. Nå legges det fram i forbindelse med perspektivmeldingen som i sin helhet vil bli presentert i statsråd på fredag.

Om perspektivmeldingen ventes det for øvrig diskusjoner mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget om tiltak og ambisjonsnivå for norske utslippsreduksjoner. KrF og Venstre har i det minste en klar forventning om at meldingen gir en inngående drøfting av hva slags følger 1,5-gradersmålet i Parisavtalen bør få for norsk klimapolitikk.