NRK har doblet antallet midlertidige ansatte på tre år

Siden 2014 er antallet midlertidige redaksjonelt ansatte i NRK nær doblet. Totalt har antallet midlertidige økt med 70 prosent på tre år.

I 2014 var det til sammen 47 midlertidige ansatte i NRK. I 2016 var tallet 80 og det er så langt like mange midlertidige i 2017, viser tall Medier24 har fått fra NRK.

For gruppen journalister og redaksjonsledere økte antallet midlertidige ansatte fra 34 i 2014 til 49 i fjor. I år har imidlertid dette tallet økt til 64. Det er dermed en klar økning i bruken av midlertidige blant de redaksjonelt ansatte. For øvrige ansatte har antallet midlertidige falt fra 31 de to foregående årene til 16 i år.

– Dette var ikke pent. Dette vil jeg både karakterisere som dramatisk og særs skuffende. Vi har hatt mistanken om at utviklingen var negativ lenge, men jeg visste ikke at det var så galt som dette. NRKJ har både advart og protestert mot økt bruk av midlertidige, for dette utfordrer en av bautaene i norsk arbeidsliv – nemlig at grunnregelen skal være faste ansettelser, sier Richard Aune, leder i NRKs journalistlag (RKJ).

Oversikten viser at det er desidert størst økning i bruken av midlertidige på NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo. Tallene omfatter ikke gruppen tilkallingsvikarer.