HV-sjefen med krass kritikk mot utredning

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.v.) og generalmajor Tor Rune Raabye under høringen tidligere i mars der kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring. Nå har Raabye kommet med flengende kritikk om utredningen som avgjør den framtidige organiseringen av HV. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

Heimevernets sjef, generalmajor Tor Rune Raabye, skriver i en epost at det foregår en skinnprosess i Forsvaret og at HVs fremtid allerede er bestemt.

I en privat epost som Dagsavisen har fått tilgang til, uttrykker den avtroppende HV-sjefen sterk bekymring for Heimevernets framtid. Han går langt i å antyde at det allerede er bestemt hva som skal skje med HV, og at den pågående utredningen bare er et spill for galleriet.

"I Landmaktsutredningen overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er", heter det blant annet i eposten fra generalmajoren.

Landmaktutredningen skal gi svar på hva slags landforsvar Norge skal ha i framtiden, men generalmajoren mener at utfallet allerede er bestemt.

«Det som begynner å avtegne seg, er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. Alle andre alternativer synes å være avledningsmanøvre,» skriver han blant annet.

Raabye mener at HV behandles "lettvint", at utredningsarbeidet er dårlig og at nesten all tid brukes på Hæren. Samtidig gjør han et poeng ut av at han slutter som HV-sjef til høsten og derfor kan skrive som han gjør «uten å bli anklaget for å gråte for min syke mor».

Mottakeren av eposten opplevde innholdet som så dramatisk at vedkommende videresendte den til Forsvarsdepartementet. Departementet ønsker ikke å kommentere innholdet, mens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han ikke kjenner seg igjen i det bildet som tegnes, og at prosessen fortsatt er åpen.

Raabye selv ønsker ikke å kommentere eposten overfor Dagsavisen.