Sovemedisiner øker risikoen for hoftebrudd

Bruk av sovemedisiner, antidepressiver eller sterke smertestillende medisiner øker risikoen for at eldre faller, ifølge en ny studie av hoftebrudd. Illustrasjonsfoto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix Les mer Lukk

En ny studie viser at beroligende midler øker risikoen for hoftebrudd hos eldre mennesker.

– Slike medisiner kan man bli ustø av, og da er sjansen større for å falle og få et hoftebrudd, sier Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege ved Diakonhjemmet sykehus, til NRK.

Hun har ledet studien som ser på sammenhengen mellom hoftebrudd og bruk av reseptbelagte medisiner, og hun har kommet fram til at 63 prosent av hoftebruddspasienter hadde tatt medisiner som virket sløvende da de falt.

– Vi så også at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko enn pasienter som hadde brukt det lenge, sier Ranhoff.

Studien er gjort blant 250 hoftebruddspasienter som var 65 år eller eldre ved Diakonhjemmet sykehus.