WHO slår alarm om meslingutbrudd i Europa

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret over store meslingutbrudd i land der færre vaksineres. Bare i januar ble det rapportert om 500 tilfeller i Europa.

– Dagens reisemønstre gjør at ingen personer i noe land er utenfor rekkevidde for meslingivruset, sier WHOs Europa-direktør Zsuzsanna Jakab i en uttalelse tirsdag.

Hun mener det er spesielt bekymringsfullt at tallet på meslingtilfeller vokser i Europa. Hardest rammet er Frankrike, Tyskland, Italia, Romania, Polen, Sveits og Ukraina, som totalt står for 474 av de 559 tilfellene av meslinger som ble rapportert i januar.

I disse landene er andelen av befolkningen som er vaksinert for sykdommen, lavere enn de 95 prosentene som ifølge WHO er nødvendig for å holde sykdommen i sjakk.

Foreløpige tall for februar tyder på at tallet på nye smittetilfeller øker kraftig, opplyser organisasjonen.

Vanligvis fører meslingsmitte kun til milde symptomer, men sykdommen kan også utløse livstruende komplikasjoner.

Tidligere i mars opplyste italienske myndigheter at tre ganger så mange personer er smittet av meslinger i Italia i år som i samme periode i fjor. Myndighetene mener det skyldes at mange foreldre føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslinger, røde hunder og kusma. Årsaken er en påstått sammenheng mellom vaksinen og autisme – en påstand som er avvist i en rekke store vitenskapelige studier.

I fattige land er det mange som ikke har tilgang til vaksinen. WHO har imidlertid påpekt at barn i rikere land har en stor risiko for å bli smittet som følge av vaksinefrykt.