Nytt senter mot cyberangrep 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det nye cyberkoordineringssenteret vil være operativt fra fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Les mer Lukk

Sikkerhetstjenestene skjerper innsatsen mot digitale trusler. Et felles cyberkoordineringssenter vil være operativt fra fredag.

Det kunngjorde forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i et innlegg under sikkerhetskonferansen i Oslo tirsdag.

– Sikkerhetsutfordringene blir flere og mer komplekse. Det digitale rom brukes aktivt og i stadig større omfang til etterretning, sabotasje og påvirkning, sa Søreide, som la til at det hver dag avverges digitale angrep mot norske bedrifter og offentlige etater.

Samarbeid

Cyberkoordineringssenteret er omtalt i statsbudsjettet for inneværende år. Der heter det at senteret skal etableres i et samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten. Hensikten er å styrke evnen til å motvirke truslene i det digitale rom.

– Dette er en videreutvikling av samarbeidet i cyberkoordineringsgruppen og gjøres etter mønster av det felles kontraterrorsenteret som ble etablert i 2014, sier Søreide til NTB.

Fra fredag av vil tjenestene samles i felles lokaler og fram mot sommeren bygge opp samarbeidet og senteret. Det er også snakk om å trekke Kripos nærmere inn i arbeidet.

Private sikkerhetsaktører

IKT-Norge sier de lenge har etterlyst økt koordinering mellom offentlige sikkerhetsaktører. De mener myndighetene også må samarbeide mer med private aktører i bransjen.

– Private aktører får enten ikke tilgang på informasjon, eller altfor dårlig informasjon. Vi forventer at regjeringen i nær framtid setter inn tiltak som gir private sikkerhetsaktører økt tilgang til informasjon, og forbedret kvalitet på opplysningene, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Informasjonsdeling

NSM-direktør Kjetil Nilsen sier senterets hovedoppgave vil være å sørge for informasjonsdeling mellom de fire etatene og unngå at de går i beina på hverandre.

– Mandatet endres ikke fra tidligere, og det er ikke snakk om en ny organisasjon, men en samarbeidsmekanisme etter modell av felles kontraterrorsenter, sier han.

Nilsen sier omfanget av alvorlige cyberangrep er økende. Samtidig rettes mange nye angrep mot mindre aktører, som gjerne oppfatter seg selv som ubetydelige i en større sammenheng.

– Det gjøres for at angriperen skal skaffe seg et brohode inn til andre og mer attraktive mål, sier han.

Sikkerhetstjenestene mener truslene kommer fra statlige aktører som Kina og Russland, men også ikke-statlige som for eksempel terrororganisasjoner.