Høyre stopper heroinrøyking i sprøyterom

Forslaget om å tillate andre rusmidler enn heroin på sprøyterom ble stemt ned av Høyre i et møte i helse- og omsorgskomiteen tirsdag. Her fra et sprøyterom i Oslo i 2009. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix . Les mer Lukk

Høyre går imot sitt eget landsmøtevedtak når de ikke lar rusavhengige røyke heroin i sprøyterom, mener Arbeiderparti-politiker.

Arbeiderpartiet og Venstre la fram et forslag om å åpne for at rusavhengige skal få lov til å røyke heroin og ta andre rusmidler enn heroin på sprøyterom. Forslaget ble stemt ned av Høyre i et møte i helse- og omsorgskomiteen tirsdag, skriver NRK.

Ruth Grung (Ap), medlem i helse- og omsorgskomiteen, er skuffet over Høyre. Hun påpeker at de gikk til valg på å være mer handlekraftige og kunnskapsbaserte. I Høyres nyeste partiprogram skriver partiet også at de vil «legge til grunn en faglig vurdering av om andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterom».

– Jeg forstår de ikke. At de ikke klarer å snu seg når det er en mulighet nå, sier Grung til NRK.

Høyre avfeier kritikken, og sier at det ikke er slik at alle programformuleringer automatisk settes i verk i Stortinget.

– Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen.

289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet. De siste årene har snittet ligget på 263 dødsfall i året. Regjeringens mål er en nedgang hvert år. Målet er ikke nådd.