Jenter tror kvinner er mindre smarte enn menn

I femårsalderen hadde barna en tendens til å forbinde det å være smart med sitt eget kjønn, men da begynte på skolen endret det seg, viser studien. Les mer Lukk

En ny studie viser at jenter helt ned i seksårsalderen ikke er sikre på om kvinner kan være like smarte og talentfulle som menn.

Det kan gjøre at jenter blir mindre motivert til å gå inn for nye aktiviteter eller karrierer, ifølge studien som er gjort ved New York University i USA.

At slike stereotypier fins, er ikke noe nytt, men studien viser at de påvirker barn i svært tidlig alder.

– Som samfunn forbinder vi et høyt intellektuelt nivå med menn mer enn kvinner, og vår forskning viser at dette oppfattes av barn som er bare seks eller sju år gamle, sier Andrei Cimpian som ledet studien av 400 barn i alderen fem til sju år.

Peke ut den smarte

I den første delen av studien ble både gutter og jenter fortalt en historie om en person som er virkelig, virkelig smart. Deretter ble de bedt om å identifisere denne personen blant to menn og to kvinner. Alle fire var pent kledd, hadde samme alder og så like tilfreds ut.

Les også: – Kjønn sitter ikke mellom bena

I femårsalderen hadde barna, både gutter og jenter, en tendens til å forbinde det å være smart med sitt eget kjønn, noe som betydde at jenter pekte på kvinner og gutter på menn.

Men etter hvert som de ble eldre og begynte på skolen, begynte de å velge i henhold til kjønnsmessige stereotyper. Allerede i seks-sjuårsalderen pekte jentene i mye mindre grad på kvinner.

Det samme skjedde da barna ble vist bilder av barn. Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.

Det skulle bety at deres oppfatning av hvem som er smarte, ikke er basert på akademiske prestasjoner.

Spill for de smarte

I andre delen av studien ble barna vist to bordspill. Det ene ble beskrevet som er spill for veldig, veldig smarte barn, mens det andre var for barn som prøvde veldig, veldig hardt.

Les også: Jeg, kvinnen, det annet kjønn

I femårsalderen valgte gutter og jenter like ofte spillet for de smarte, men fra seks-sjuårsalderen ville guttene fortsatt spille spillet for de smarte, mens jentene valgte det andre spillet.

– Det er ingenting ved spillet som gjør det mindre interessant for jenter, men heller beskrivelsen av det som et spill for de veldig smarte, sier Cimpian.

Resultatet er at jenter tror de ikke er like smarte og derfor har en tendens til å velge bort krevende utdanningsløp og karrierer. Det igjen fører til store forskjeller når det gjelder ambisjoner og karrierevalg mellom kvinner og menn, heter det.

Hemmer jenter

Det er fortsatt uklart hvor fordommene kommer fra. Det kan være fra foreldrene, fra lærerne, fra andre barn eller fra mediene. Men uansett er det klart at noe må gjøres så disse holdningene ikke hemmer jenters utsikter til en karriere.

Cimpian sier at det er viktig å få fram at å lykkes i en jobb ikke skyldes medfødte evner, men heller å være sterkt engasjert i det man driver med. Å få kvinner med suksess som forbilder er også viktig.

Les også: – Selskaper med kvinner i ledelsen er mer lønnsomme

Rebecca Bigler, psykologiprofessor ved Texas-universitetet, roser studien og antyder at grunnlaget for de stereotypiske holdninger blir lagt i de første skoleårene når barna blir eksponert for berømte forskere, musikere og forfattere – de historiske geniene – som nesten alltid er menn.

Hun sier det er viktig å forklare at i gamle dager var lovene utformet nettopp for å hindre at kvinner skulle kunne bli store forskere, kunstnere, musikere, oppdagelsesreisende og ledere. (©NTB)