Nedgang i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor

Klimautslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor har sunket tre år på rad. – Det viser at politikken virker, mener Tina Bru fra Høyre.

Tall som Høyre har fått fra Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå, viser at utslippene i denne sektoren sank både i 2013, 2014 og 2015.

Nedgangen er ikke veldig stor, mellom 1 og 2 prosent per år, men trenden er tydelig. Ikke-kvotepliktig sektor omfatter blant annet oppvarming av bygg, transport, jordbruk og avfallshåndtering.

– Dette er kjempegode nyheter, sier Bru, som er miljøpolitisk talsperson for Høyre – som har sittet i regjering siden 2013.

Mens utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor gikk ned, steg de samlede norske klimautslippene fra 2013 til 2015. Siden 1990 har oppgangen vært på over 4 prosent.

Også i ikke-kvotepliktig sektor var utslippene i forfjor høyere enn i 1990. Men vi må helt tilbake til 1993 for å finne like lave utslipp som nå.