Regjeringen vil klargjøre regler for DNA-sletting

Et nytt lovforslag kan gi klarer regler for lagring og sletting av DNA-profiler fra uskyldige personer. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Oslo (NTB): Flere års dragkamp om lagring eller sletting av DNA-profilene til uskyldige kan gå mot en slutt. Regjeringen har sendt ut et lovforslag på høring.

Mens Riksarkivet er mot sletting, vil både Datatilsynet og Kripos at profilene slettes. Datatilsynet varslet nylig at de ville sende et brev til Justisdepartementet for å få bistand. Før de rakk det, sendte departementet selv ut et forslag til lovendringer for å rydde opp i saken, melder NRK.

Problemet er at håndteringen av DNA-prøver som er avgitt frivillig har vært regulert av to lover – arkivloven og politiregisterloven – som ikke har vært helt i samsvar med hverandre. Hvorvidt en DNA-profil skal slettes eller ikke har vært gjenstand for arkivfaglige vurderinger, men departementet skriver i høringsnotatet at «det er behov for å åpne for at man i forskrift på enkelte områder kan fastsette at opplysninger skal tilintetgjøres uavhengig av om en arkivfaglig vurdering skulle tilsi at opplysningene bør bevares for ettertiden.» En forutsetning er «tungtveiende personvernmessige hensyn.»

Det betyr i praksis at DNA-profiler skal kunne slettes selv om Riksarkivet skulle motsette seg det. Riksarkivet sier det vil komme med en høringsuttalelse, og strategi- og styringsdirektør Guri Kaspara Lunde sier de ser positivt på det dersom endringen vil gi klarere regler. (©NTB)